Het GravityTray project is een samenwerking van een groep internationaal bekende industrieel ontwerpers. Deze ontwerpers hebben reeds diverse patenten op hun naam en werken nauw samen met gevestigde technische en commerciële bedrijven in de internationale voedingsmiddelen- en verpakkings-industrie.

Het was slechts een kwestie van tijd tot de tekortkomingen van de absorber onder de aandacht van deze specialisten zou komen en hen zouden triggeren om een functioneel perfect werkend en veilige oplossing te ontwikkelen.

Vele bedrijven hebben geprobeerd om een tray te ontwikkelen die aan alle technische en commerciële eisen voldoet, echter zonder success. Uiteindelijk is dit team er wel in geslaagd om met een unieke oplossing te komen, geschikt voor de mondiale markt. De GravityTray!

De ontwikkeling van de GravityTray is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

De subsidie is ter beschikking gesteld voor het samenwerkingsproject tussen GravityTray en het Vlaamse DeeVee. Het doel van dit project is om een demo-set bodemfolie-sealproductielijn te ontwikkelen, waarmee aangetoond wordt dat op schaalniveau de bodemfolie op vereiste snelheid kan worden geseald op de thermogevormde tray. Het gezamenlijk streven is het opleveren van een economisch en ecologisch verantwoorde actieve verpakking, die aan de Europese voedselveiligheidseisen voldoet.

Op dit moment zijn wij binnen dit project o.a. bezig het gepatenteerde productidee nader te onderzoeken en door te ontwikkelen op materiaal-en vormgeving, en het ontwikkelen en testen van prototype productiemachines.

Dit innovatieproject sluit goed aan bij de ambities van Interreg op het gebied van cross-sectorale samenwerking (Chemie & Materialen en AgroFood), milieu en duurzaamheid (recyclerbaarheid, voedselveiligheid), arbeidspotentieel (programmagebied Zuid Nederland en Vlaanderen), economisch perspectief en innovatiekracht (mono-materiaal).

  • Supported by:
  • And more to come.
Rewin Ugoo