The GravityTray project is a joint venture between a group of internationally well-known industrial design engineers. Individually they have many patents to their names and work together as a team with leading technical and commercial companies established in the international food industry.

It was only a matter of time before the serious shortcomings of the absorber would come to the attention of these design specialists and stimulate them to create a functionally perfect and safe replacement.

Many other developers have tried and failed to design a tray which meets all the technical and commercial requirements, but this team has successfully created something unique in the worldwide market, which meets all the criteria. The GravityTray!

De ontwikkeling van de GravityTray is één van de projecten die gefinancierd worden binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu.

De subsidie is ter beschikking gesteld voor het samenwerkingsproject tussen GravityTray en het Vlaamse DeeVee. Het doel van dit project is om een demo-set bodemfolie-sealproductielijn te ontwikkelen, waarmee aangetoond wordt dat op schaalniveau de bodemfolie op vereiste snelheid kan worden geseald op de thermogevormde tray. Het gezamenlijk streven is het opleveren van een economisch en ecologisch verantwoorde actieve verpakking, die aan de Europese voedselveiligheidseisen voldoet.

Op dit moment zijn wij binnen dit project o.a. bezig het gepatenteerde productidee nader te onderzoeken en door te ontwikkelen op materiaal-en vormgeving, en het ontwikkelen en testen van prototype productiemachines.

Dit innovatieproject sluit goed aan bij de ambities van Interreg op het gebied van cross-sectorale samenwerking (Chemie & Materialen en AgroFood), milieu en duurzaamheid (recyclerbaarheid, voedselveiligheid), arbeidspotentieel (programmagebied Zuid Nederland en Vlaanderen), economisch perspectief en innovatiekracht (mono-materiaal).

  • Supported by:
  • And more to come.
Rewin Ugoo